Foto: Robert Biesemans
Foto: Robert Biesemans
Foto: Robert Biesemans
Foto: Robert Biesemans
Foto: Erwin De Coster
Foto: Erwin De Coster
Foto: Erwin De Coster
Foto: Erwin De Coster
Foto: Ilse Mostaert
Foto: Ilse Mostaert

Ons Doel:

Op ons bewandeld pad kwamen wij reeds diverse schreiende problematieken tegen. Vooral bij geplaatste kinderen in een kinderinstelling leeft er veel eenzaamheid en is de weg terug naar de ouders een heftig parcours waar de vechtlust om dit alleen te doen vaak zoek is. 

We zagen reeds heel wat schreiende situaties. Situaties waarvan iedereen denkt "Kan dit echt? Gebeurt dit in België?" Wij hoorden ondertussen de meest hartverscheurende verhalen. Verhalen waarbij we ons de vraag stellen hoe kinderen zich in dergelijke situaties voelen en dienen te overleven. 

Soms zijn ouders even het rechte pad verloren, of zijn ze even heel zwak waardoor vechten en blijven vechten voor hun kind er dan niet in zit. 

Elk kind in een instelling heeft recht op een externe vertrouwenspersoon, iemand die niet alleen bidt maar ook vecht voor het kind, de stem is als de ouders even niet meer kunnen spreken, in kracht bijstaan als de ouders te zwak zijn, … Een vertrouwenspersoon is een recht maar weinig ouders in moeilijkheden weten het en zijn bang om hen helemaal te verliezen. Vaak geven ze uit pure angst gewoon op en laten ze hun kind dan maar los. 

Voor elk kind blijft de biologische ouder, de perfecte ouder, wat hij/ zij dan ook moge zijn of heeft aan fouten en gebreken. Het systeem poogt dit vaak te vervangen maar zelden brengt dit rust en levenslang evenwicht bij het kind. Men doet een oproep naar bijkomende pleeggezinnen maar zelden wordt er geïnvesteerd in de biologisch ouders. Ook bij een herstel ouder / kind en de weg terug naar huis is de pijn en de angst van het kind vaak moeilijk te dragen. Dergelijke herstelcontacten gebeuren meestal in een koud kamertje in de instelling, daar waar muren dampen van de tranen en de bomen lijken op tralies voor het kind. Onmogelijk kan daar van een rustig en liefdevol herstel sprake zijn. 

Met dergelijke ouders en voor zo'n kindjes willen wij aan de slag gaan. Ook voor kinderen die in een vechtscheiding gedwongen moeten kiezen uit loyaliteit voor 1 van beide ouders willen wij een houvast bieden. 

 Ook al bestaan ex-ouders niet, in vechtscheidingen lijken bepaalde ouders dit wel te geloven! Een waslijst aan smoezen dikt al snel een gerechtelijk dossier aan waar een rechter dan vaak oordeelt vanuit een theorie en de dikte van het dossier.

De verstoten ouder huilt zich meestal een hele tijd elke avond in slaap. Hij / zij staat er dan maar als een wrak bij waardoor de kracht om te vechten ontbreekt. Hij / zij wordt een slachtofferouder genoemd maar de grote verliezer is het kind. In de beste gevallen mag er bezoek zijn in een neutrale bezoekersruimte. Dit is meestal een kil kantoor. Na maanden van gemis mag de verstoten ouder dan zijn kind nog eens zien. Dit is vaak onder begeleiding die zich eveneens aan de bundel van theorie vasthoudt. 

Dergelijke bezoeken zijn zelden vruchtbaar en kennen geen 'happy end'. 

Dit willen wij aanpakken! Wij willen voor het herstel van zowel kinderen die geplaatst waren in een instelling, als kinderen die 1 ouder moeten bezoeken in een neutrale bezoekersruimte, een warme thuis aanbieden. Geen kille ruimte maar een (t)huis die wordt overladen met warmte en liefde. We willen het kind en de ouder laten genieten en tot rust komen. Een plaats waar geknuffeld kan worden, of waar er een spel kan gespeeld worden. Ook een ruimte waar er naar hartenlust kan samen gebakken worden mag zeker niet ontbreken. We willen ook de mogelijkheid aanbieden om samen de natuur in te trekken en van het samenzijn te genieten. Gewoon, ontsnappen van de spanningen en herstelgericht werken tussen mama en papa. 

Als neutrale bemiddelaar willen we ook graag een steun zijn bij bijvoorbeeld communiefeesten, lentefeesten,… zodat deze met beide ouders in het belang van het kind naar behoren kan verlopen. We merken dat kindjes het zo belangrijk vinden dat mama en papa samen aanwezig zijn op hun feest. Ook hierbij kunnen wij u bijstaan en u handvaten aanreiken. 

Ons doel, onze droom is het oprichten van een centrum waar diverse problematieken van kind en ouder kunnen aangepakt worden. Van psychotherapeuten tot psychologen, ouderbemiddeling, muziektherapie, kindgesprekken, yoga en meditatie,... kortom alles waar het welzijn van het kind centraal staat. 

Onderzoek bracht ook aan het licht dat de schoolse resultaten bij deze kinderen vaak erop achteruit gaan. Hun zelfbeeld staat vaak op een zeer laag pitje en  faalangst speelt dan ook de hoofdrol. Deze kinderen zijn nog meer dan anders gevoelig en prikkelbaar voor de harde taal die kinderen vaak onderling tegenover elkaar gebruiken.  Soms is het kind even uit de maatschappij halen om het te herstellen en aan te sterken de enige optie. Individueel het kind begeleiden is dan ook van groot belang. 

We willen de kinderen bijstaan om de leerstof alsnog onder de knie te krijgen. Ook hierbij willen we helpen !

Wij vonden ondertussen de perfecte locatie om deze droom, ook de wens van Kleine C. verder in te ontwikkelen. Het domein is gelegen in Oudenaarde, Domein De Bekemolen, Westerring 72. Een gedeelte van het gebouw wordt gratis ter beschikking gesteld aan het project Born To be Loved. Er wordt momenteel een ruimte gecreëerd, een thuis waar het herstel tussen ouders en kind kunnen doorgaan. Er is ook een grote tuin om de natuur in te trekken, een plekje waar eekhoorntjes dichtbij komen .....waar elk kind met zijn gemiste ouder tot rust kan komen. In hetzelfde gebouw zal ook een horecagedeelte terug leven krijgen waar op bepaalde tijdstippen ook voor het project Born To Be Loved, communiefeesten kunnen doorgaan voor kinderen in complexere gezinssituaties. 

Het rechtse gedeelte van het gebouw zal liefde brengen voor kinderen, het rechtse gedeelte zal liefde brengen voor ondernemers die er willen samenkomen. .

                                        Contact

Born To Be Loved 

+32 456 31 20 47

born.to.be.loved@outlook.com