"We verdelen de meubelen en het geld, op deze lijst staat ook ....het kind?"                                  .... dan is ouderbemiddeling misschien nog belangrijker dan wat er met de wasmachine gebeurt!

Onze begeleiding door ouderbemiddeling

Soms scheiden de wegen en lijkt het "ja" woord dan toch niet de juiste stap te zijn geweest. Al dan niet voorafgaand vele angstaanjagende ruzies waar het kind of de kinderen dan getuige van waren beslist men te scheiden.  Scheiden lijkt dan misschien de enige optie? Of...Hoopt één van jullie beiden nog op een wonder?  In vele gevallen raakte het koppel in een dagelijkse sleur van kindjes naar school brengen in combinatie met een drukke carrière, en een overvolle brievenbus aan rekeningen, bovenop vaak zware afbetalingen...      Soms kruist een nieuwe liefde het pad van één van de ouders en lijkt het gras veel groener aan de andere kant. Is dat dan ook zo? Wilt men daar dan het huis, het gezin, het warme nest, alle stabiliteit en zekerheden voor opgeven en wat met de kinderen die uit de verziekte liefde destijds toch zeer gewenst werden verwacht? 

Als één van beiden alleen nog aan deze nieuwe liefde denkt en de andere troosteloos achterblijft, dan is er vooral boosheid en onbegrip....en wordt elke poging tot gesprek in mineur beëindigd. De gebroken gevoelens en het troosteloos huilen van de verstoten partner is dan niet meer in staat om de partner die net met vlinders door het leven danst te begrijpen.  Een gesprek, laat staan dan nog een herstelgesprek is dan een utopie. Toch is er bij de partner die het nest  zou verlaten voor de nieuwe liefde ook heel wat angst om de stap te zetten, ook deze is onzeker....


Vaak droomt deze desondanks de nieuwe liefde ook nog op herstel, of wil deze gewoon eens begrepen worden, gewoon eens gehoord worden naar waar het naar zijn gevoel fout liep.   Mensen spreken dan mensen, .....tenzij ze elkaars taal niet meer begrijpen. Op deze momenten waar het leven op een kruispunt staat is het nuttig om er een neutrale derde persoon bij te halen. Niet één van de vrienden die vooraf al onbewust een partij heeft gekozen maar iemand die bepaalde ideeën in vraag durft te stellen. Alvorens het leven van de kinderen dan voorgoed  veranderd naar een " moment bij papa" en "moment bij mama" verhaal is een gesprek bijzonder aangewezen om na te gaan of de andere ouder van je kind toch niet net nog iets meer krediet verdient dat het lijkt in de vele tevergeefs pogingen tot gesprek. 

In dergelijke relatietherapie starten wij met een gesprek elk afzonderlijk per ouder in zijn eigen vertrouwde omgeving. Wij luisteren graag, zo lang als nodig is,  naar pijn en verdriet, frustraties, onmacht en boosheid.  Eens dit eruit is kunnen we samen uitzoeken naar wat nog haalbaar is en welk einddoel binnen de dromen realiseerbaar is. Soms is dit een herstel, andere relaties lijken dan best elk hun eigen weg op te gaan ...maar ook dan streven wij samen, of elk afzonderlijk  naar iets waar elkeen vrede in vind en vooral waar de kinderen niet als gebroken porselein uitkomen. 

In vele scheidingen worden kinderen vaak misbruikt om de andere te raken. Op de pagina " Pas Syndroom" van deze website vindt u in één leesmomentje hoe u in één handomdraai uw kind levenslang trauma's en verdriet kan aanbrengen. Dit mag nooit de bedoeling zijn maar bewust of onbewust maken vele ouders deze misstap. Ook al lijkt de partner die u heeft verlaten terecht het woord " ex partner" te verdienen, dan bestaat het woord " ex ouder " niet in het gelukkige leven van uw kind.  Uiteraard zullen de gescheiden wegen andere regels en waarden kennen maar samen kunnen wij met jullie vast en zeker enkele afspraken maken. 

Daar waar gesprekken altijd vast lopen willen wij bijstaan. Dat kan starten op het ogenblik van de scheiding, maar ook op een latere instap. Jullie gemeenschappelijke kinderen bewandelen een levenspad waar plaats en ruimte moet zijn voor beide ouders. Denk maar aan een communiefeest of verjaardag. Weet dat u voor uw kind één der mooiste geschenken kan geven door er samen met elk zijn familie als één hechte warme kring rond het kind aanwezig te zijn. In een conflictueuze situatie lijkt dit ondenkbaar! Toch is er door een derde neutrale partij vaak veel meer mogelijk dan we vooreerst dachten. Wij organiseren samen met moeilijkere ex partner verhoudingen toch een geslaagd communie feest. 

Ook voor de ouder zelf is een begeleiding NA de scheiding belangrijk. Alleen met een kind is niet de formule van een gelukkige opgroeiende jeugd. Onze bijstand is ruim en aanpasbaar naar dat waar de nood leeft. 


Vraag vrijblijvend informatie via deze website of mail ons rechtstreeks uw gegevens door zodat wij u kunnen contacteren om te polsen waar wij u mee kunnen van dienst zijn.   born.to.be.loved@outlook.com 


Bron van de foto hierboven : kunstwerk Delphine Boel - the art of identifying

Vraag hieronder een afspraak of meer info voor  een instapgesprek, alleen of met uw partner/ ex partner
.